Welkom op de homepagina van de Probusclub Amstelveen-Ouderkerk.

De Probusclub Amstelveen-Ouderkerk werd opgericht op 20 november 1987 en is één van de huidige ruim 400 clubs die ressorteren onder de landelijke organisatie Probus Nederland.

De doelstellingen, zoals vastgelegd in het Reglement, zijn het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van de leden, waarbij wederzijds respect, onderlinge hulp, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht, alsmede ontspanning, bindende elementen vormen.

Leden zijn mannelijke inwoners van Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel en omstreken, van vijfenvijftig jaar en ouder, die hun beroepsloopbaan geheel of grotendeels hebben beëindigd en daarin een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en komende uit zo verscheiden mogelijke ervaringsgebieden, met een brede interesse, en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar.

De leden ontmoeten elkaar in tweewekelijkse bijeenkomsten, die op woensdagen worden gehouden. Het jaar wordt geopend met een feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst, bestaande uit ontvangst en lunch. In februari vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, gewijd aan huishoudelijke, organisatorische en financiële zaken. De normale bijeenkomsten beginnen om 11.00 uur. Er wordt daarin een voordracht gegeven, merendeels gepresenteerd door een eigen clublid, voor het overige door een daartoe uitgenodigde spreker of spreekster. Er is een afsluitende gezamenlijke lunch van circa 13.00 tot 14.00 uur.

 

 

 

 

Voor deze bijeenkomsten is de plaats van samenkomst
Bistro Nice!, Bovenkerkerweg 81, 1187XC Amstelveen.

 

 

 

 

 

Twee tot vier maal per jaar wordt een excursie ondernomen in plaats van een normale bijeenkomst. Voor enkele van de bijeenkomsten en excursies worden de partners van leden mede uitgenodigd.

De contributie voor 2017 bedraagt € 115. Bij de uitgaven voor lidmaatschap komen de kosten van de tweewekelijkse lunch en die van de excursies. De totale kosten per jaar bedragen, inclusief de kosten van deelname door een partner, omstreeks € 750.

Men kan alleen op uitnodiging lid worden van een Probusclub. Een kandidaat wordt eerst in de club besproken, waarbij wordt gelet op voldoende spreiding binnen de club van vervulde maatschappelijke functies, activiteiten en interesses. Als er geen bezwaren zijn wordt het kandidaat-lid uitgenodigd een bijeenkomst bij te wonen om te zien of hij zich thuis voelt en of het over en weer klikt.

Onze club telt sinds januari 2017 achttien leden. Het streefgetal is twintig leden.

Via het formulier op het tabblad “CONTACT” op deze site kunt u zich met ons in verbinding stellen.

(Tekst geactualiseerd op 1 februari 2017)